DS System - комплексно решение за озвучаване и визуализация.DS System е софтуерна разработка на „Диез Медия“ ЕООД, позволяваща на всеки търговски обект да стартира собствена медия за реклама, информация и забавление на мястото на продажбата.Отличителни черти на DS System:

...

Ползи от DS System:

Създаване на медия реализираща реклама на мястото на продажба, носеща не само индивидуална атмосфера в търговските обекти, а и допълнителни приходи за Вашата компания

Без ангажименти от Ваша страна по обслужването на медията /пускане и спиране на реклами; техническа, софтуерна, програмна поддръжка и постпродукция/
Избирайки DS System, оптимизирате разходите по неговото реализиране, тъй като в зависимост от Вашите нужди ползвате, както договорена пакетна услуга така и допълнителни услуги с преференции.

...

Реализиране на собствена медия във Вашия търговски обект, чрез DS System в три стъпки:

...

Стъпка 1:
Процеса стартира с БЕЗПЛАТЕН анализ и консултация относно необходимостта и възможностите за изграждане на подобна медия във Вашия обект / обекти и провеждане на НЕАНГАЖИРАЩА Ви по никакъв начин среща, на която ще бъдат обсъдени Вашите желания и конкретните резултати от направеният анализ.

...

Стъпка 2:
Диез Медия ще изготви конкретна оферта, включваща всичко необходимо за стартирането на проекта в това число ще бъде направен одит на съществуващите в обектите (ако има такива разбира се) Аудио и визуални технически мрежи (средства) , и ще Ви предоставим рапорт относно необходимата техника , както и оферта за закупуването й на преференциална цена. Неразделна част от предлаганата от Диез Медия услуга е и разработването на бизнес план за монетизирането на проекта, като благодарение на него може да се очаква възвращаемост на инвестицията (ROI) още първата година.

...

Стъпка 3:
Не на последно място разбира поемаме изцяло и изработката на материалите и съдържанието на Вашата медия (Реклами аудио и видео, рекламни брошури, електронни менюта, репортажи, полезно съдържание с уредени авторски права като например: Новини, Спорт, Времето, Светска хроника,Полезни съвети….). Всичко това се случва в Студиото на Диез Медия.